Kurs Trenera Grupowych Form Fitnessu

Kurs Trenera Grupowych Form Fitnessu

Kurs obejmuje 4 lub 5 modułów:

Moduł 1
Anatomiczno-Fizjologiczne podstawy ćwiczeń (8 godzin) 

Osoby po wybranych kierunkach AWFu i innych studiach kierunkowych zwolnione są z tej części kursu!!!!

Cel:

Teoretyczne przygotowanie do bezpiecznego i efektywnego wykonywania ćwiczeń w ramach treningu fitness

Program:

 • Anatomia i fizjologia narządu ruchu,
 • Budowa i czynność mięśni szkieletowych,
 • Podstawy fizjologii wysiłku fizycznego,
 • Wpływ wysiłku na poszczególne układy.

Forma: Wykłady

Dyplom: Ukończenia kursu Anatomiczno-Fizjologiczne Podstawy Ćwiczeń

Uwagi: Ta część kursu przeznaczona jest dla osób, które nie ukończyły studiów kierunkowych, takich jak: AWF lub innych na których realizowane są przedmioty z zakresu anatomii i fizjologii ruchu. Pozostałe osoby po dostarczeniu dyplomu czy innej formy zaświadczenia zwolnione są z uczestnictwa w tej części kursu.

 

Moduł 2
Instruktor Fitness - podstawy (12 godzin)

Cel: Praktyczne i teoretyczne przygotowanie w zakresie podstaw prowadzenia treningu fitness;

Program:

 • Zasady bezpieczeństwa dot. prawidłowego wykonywania ćwiczeń,
 • Technika wykonania podstawowych kroków stosowanych w fitnessie,
 • Zastosowanie frazy muzycznej w ćwiczeniach fitness,
 • Zasady i sposoby komunikacji w zajęciach fitness,
 • Zastosowanie komunikacji werbalnej i wizualnej podczas ćwiczeń,
 • Realizowane cele i przykłady prostych sekwencji ruchowych stosowanych w rozgrzewce fitness.

Forma: Zajęcia praktyczno-teoretyczne.

Zaliczenie: Praktyczne - prezentacja techniki podstawowych kroków, umiejętności zastosowania frazy muzycznej oraz sposobu komunikowania się podczas ćwiczeń.

Dyplom: Instruktora Grupowych Form Fitnessu – Podstawy.

 

Moduł 3
Instruktor Fitness ze specjalnością Dance Aerobik (12 godzin)

Wymagania wstępne: Umiejętność zastosowania frazy muzycznej oraz znajomość techniki wykonania kroków podstawowych i sposobów komunikowania się w zajęciach fitnessu.

Cel: Praktyczne i teoretyczne przygotowanie do prowadzenia zajęć o charakterze kondycyjnym opartych na choreografii lub sekwencjach ruchowych;

Program:

 • Kroki podstawowe i modyfikacje stosowane w zajęciach dance aerobiku - technika wykonania,
 • Zasady konstruowania choreografii,
 • Zastosowanie komunikacji werbalnej i wizualnej w zajęciach dance aerobiku,
 • Metodyka nauczania w ćwiczeniach kondycyjnych o charakterze tanecznym,
 • Zasady budowy jednostki lekcyjnej dance aerobiku.

Forma: Zajęcia praktyczno-teoretyczne.

Zaliczenie: Przeprowadzenie fragmentu lekcji o charakterze kondycyjnym opartym na choreografii. Ocena obejmuje technikę wykonania, konstrukcję choreografii, poprawność zastosowania frazy muzycznej, komunikacji i metodyki nauczania.

Dyplom: Instruktora Grupowych Form Fitnessu ze specjalnością Dance Aerobik

 

Moduł 4
Instruktor Fitness ze specjalnością Step Aerobik (12 godzin)

Wymagania wstępne: Umiejętność zastosowania frazy muzycznej oraz znajomość techniki wykonania kroków podstawowych i sposobów komunikowania się w zajęciach fitnessu.

Cel: praktyczne i teoretyczne przygotowanie do prowadzenia zajęć fitness z wykorzystaniem stepów.

Program:

 • Kroki podstawowe i modyfikacje stosowane w zajęciach step aerobiku - technika wykonania,
 • Zasady konstruowania choreografii na stepie,
 • Zastosowanie komunikacji werbalnej i wizualnej w zajęciach step aerobiku,
 • Metodyka nauczania prostych choreografii na stepie,
 • Zasady budowy jednostki lekcyjnej step aerobiku,
 • Podstawowe ćwiczenia wzmacniające na stepie.

Forma: Zajęcia praktyczno-teoretyczne.

Zaliczenie: Przeprowadzenie fragmentu lekcji o charakterze kondycyjnym i wzmacniającym na stepie. Ocena obejmuje technikę wykonania, konstrukcję choreografii, poprawność zastosowania frazy muzycznej, komunikacji, dobór ćwiczeń i metodykę nauczania.

Dyplom: Instruktora Grupowych Form Fitnessu ze specjalnością Step Aerobik

 

Moduł 5
Instruktor Fitness ze specjalnością Trening Funkcjonalny (12 godzin)

Wymagania wstępne: Umiejętność zastosowania frazy muzycznej oraz znajomość techniki wykonania kroków podstawowych i sposobów komunikowania się w zajęciach fitnessu.

Cel: praktyczne i teoretyczne przygotowanie do prowadzenia zajęć o charakterze wzmacniającym w formie treningu funkcjonalnego.

Program:

 • Technika wykonania podstawowych ćwiczeń wzmacniajacych w treningu funkcjonalnym,
 • Dobór ćwiczeń funkcjonalnych z uwzglenieniem celu w jednostce treningowej, zasady budowy lekcji,
 • Dostosowanie ćwiczeń z uwzględnieniem stopniowania trudności,
 • Zastosowanie komunikacji w treningu funkcjonalnym,
 • Metodyka prowadzenia treningu funkcjonalnego,
 • Przykładowe ćwiczenia wzmacniajace z wykorzystaniem sprzetu sportowego.

Forma: Zajęcia praktyczno-teoretyczne.

Zaliczenie: Przeprowadzenie fragmentu lekcji o charakterze wzmacniającycm w formie treningu funkcjonalnego. Ocena obejmuje technikę wykonania, komunikację i dobór ćwiczeń funkcjonalnych w jednostce treningowej z zachowaniem założeń metodycznych.

Dyplom: Instruktora Grupowych Form Fitnessu ze specjalnością Trening Funkcjonalny.

Legitymacja: Trenera Grupowych Form Fitnessu - po ukończeniu wszystkich modułów