Aktualności

Kurs Trenera Grupowych Form Fitnessu - Moduł Instruktor Fitness ze specjalnością Step Aerobik

2020-07-24

Terminy realizacji kursu

- grupa uzupełnienie treści:

24.07.2020 -17:00-19:15

27.07.2020 - 11:00-13:15

29.07.2020- 11:00-13:15

30.07.2020 - 10:30-12:45

 

Zajęcia realizowane są przez Zoom

Program jest zindywidualizowany

 

Informacje 608300070 lub biuro@aeroclass.pl

 

Rezerwacja miejsca to telefoniczne lub mailowe zgłoszenie udziału i wpłata dokonana na konto:

03 1050 1214 1000 0023 1363 5324

Aeroclass Studium Form Gimnastycznych

w tytule - Kurs Instruktora Fitness ze specjalnością Step Aerobik

lub w przypadku rezerwacji całego kursu - Kurs Trenera Fitness Nowoczesne Formy Formy Gimnastyki

 

Całkowity koszt po 30% zniżce:

- Moduł Instruktor Fitness ze specjalnością Dance Aerobik - 210zł

- Cały kurs z uwzglednieniem zwolnienia z teoretycznych zagadnień (4 moduły) - 520zł

- Cały kurs (5 modułów) - 630zł

 

Zakres szkolenia - Moduł Instruktor Fitness ze specjalnością Dance Aerobik (12 godzin)

Wymagania wstępne: Umiejętność zastosowania frazy muzycznej oraz znajomość techniki wykonania kroków podstawowych i sposobów komunikowania się w zajęciach fitnessu.

Cel: praktyczne i teoretyczne przygotowanie do prowadzenia zajęć fitness z wykorzystaniem stepów.

Program:

  • Kroki podstawowe i modyfikacje stosowane w zajęciach step aerobiku - technika wykonania,
  • Zasady konstruowania choreografii na stepie,
  • Zastosowanie komunikacji werbalnej i wizualnej w zajęciach step aerobiku,
  • Metodyka nauczania prostych choreografii na stepie,
  • Zasady budowy jednostki lekcyjnej step aerobiku,
  • Podstawowe ćwiczenia wzmacniające na stepie.

Forma: Zajęcia praktyczno-teoretyczne.

Zaliczenie: Przeprowadzenie fragmentu lekcji o charakterze kondycyjnym i wzmacniającym na stepie. Ocena obejmuje technikę wykonania, konstrukcję choreografii, poprawność zastosowania frazy muzycznej, komunikacji, dobór ćwiczeń i metodykę nauczania.

Dyplom: Instruktora Grupowych Form Fitnessu ze specjalnością Step Aerobik

Legitymacja Trenera Grupowych Form Fitnessu po ukończeniu całego kursu.