Seminarium - Przykłady ćwiczeń funkcjonalnych z wykorzystaniem rollera

Treści:

- praktyczno-teoretyczne przedstawienie sposobów wykorzystania rollera w ćwiczeniach funkcjonalnych.

- podstawowe przygotowanie techniczne z uwzglednieniem zasad bezpieczeństwa,

- zróżnicowanie stopnia trudności w obrębie poszczególnych ćwiczeń niezbędne do sukcesywnego zwiekszania efektów treningowych.

 

W przypadku seminarium zdalnego realizowanego przez ZOOM optymalne jest posiadanie rollera długiego. Można także użyć rollera krótkiego, wystarczajacego dla wiekszości ćwiczeń zastosowanych w szkoleniu. Jesli uczestnik nie posiada żadnego rollera wówczas informacyjnie dla częściowej weryfikacji efektów ćwiczeń można wykorzystać zwinięty koc lub ręcznik.