Szkolenia:

Struktura

Struktura szkoleń trenerskich i instruktorskich

1. Trener Grupowych Form Fitnessu
arr
Anatomiczno-Fizjologiczne Podstawy Ćwiczeń *
8 godzin
arr
Instruktor Fitness – Podstawy
12 godzin
arr
Instruktor Fitness ze specjalnością:
arr
Dance Aerobik
12 godzin
arr
Step Aerobik
12 godzin
arr
Trening Funkcjonalny
12 godzin
* zwolnienie z uczestnictwa w przypadku udokumentowania posiadanych umiejętności i kwalifikacji w tym zakresie.
2. Trener Fitnessu – Ćwiczenia Psychofizyczne
arr
Anatomiczno-Fizjologiczne Podstawy Ćwiczeń *
8 godzin
arr
Instruktor Fitnessu - Podstawy Ćwiczeń Psychofizycznych 
12 godzin
arr
Instruktor Fitnessu - Ćwiczenia Psychofizyczne ze specjalnością:
arr
Siła i wytrzymałość
12 godzin
arr
Stretching i Relaksacja
12 godzin
arr
Trening zdrowotny
12 godzin
* zwolnienie z uczestnictwa w przypadku udokumentowania posiadanych umiejętności i kwalifikacji w tym zakresie.
3. Trener Fitnessu - Zdrowotny Trening Osób Starszych
arr
Teoretyczne podstawy gerontologii i treningu zdrowotnego*
8 godzin
arr
Instruktor Fitnessu - Podstawy Zdrowotnego Treningu Osób Starszych 
12 godzin
arr
Instruktor Fitnessu - Zdrowotny Trening Osób Starszych ze specjalnością:
arr
Zdrowy kręgosłup
12 godzin
arr
Ćwiczenia psychofizyczne
12 godzin
arr
Inne formy ruchu
12 godzin
* zwolnienie z uczestnictwa w przypadku udokumentowania posiadanych umiejętności i kwalifikacji w tym zakresie.
4. Instruktor Pilatesu
arr
Anatomiczno-Fizjologiczne Podstawy Ćwiczeń *
8 godzin
arr
Instruktor Pilatesu – poziom podstawy
12 godzin
arr
Instruktor Pilatesu - poziom średniozaawansowany
12 godzin
arr
Instruktor Pilatesu - poziom zaawansowany
12 godzin
* zwolnienie z uczestnictwa w przypadku udokumentowania posiadanych umiejętności i kwalifikacji w tym zakresie.
5. Trener Aqua Fitnessu
arr
Anatomiczno-Fizjologiczne Podstawy Ćwiczeń *
8 godzin
arr
Instruktor Aqua Fitnessu - Podstawy
15 godzin
arr
Instruktor Aqua Fitnessu ze specjalnością:
arr
Ćwiczenia wytrzymałościowe i siłowe
 9 godzin
arr
Ćwiczenia mieszane 
 6 godzin
* zwolnienie z uczestnictwa w przypadku udokumentowania posiadanych umiejętności i kwalifikacji w tym zakresie.